YIOI Π. KΩΣTOΠOYΛOΥ A.E.B.E.
Θεσσαλονίκης 1-3
183-46 Μοσχάτο, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 48 39 700
Fax: 210 48 39 710
e-mail: info@kostopoulos.com